Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączna liczba obsługiwanych odbiorców
Pozycja grupowania:
Ogółem, NN, WN, SN, nN
Jednostka
miary
Ogółem
NN
WN
SN
nN