Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę


Brak rozwinięcia wymiarów