Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Rodzaje sankcji za naruszenie przepisów weterynaryjnych dot. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka
miary
Kary pieniężne - decyzje administracyjne
Mandaty karne - Kodeks wykroczeń - art. 110
Mandaty karne - Kodeks wykroczeń - art. 111 § 1
Mandaty karne - Kodeks wykroczeń - art. 111 § 2
Mandaty karne - Kodeks wykroczeń - art. 118 § 1
Mandaty karne - Kodeks wykroczeń - art. 118 § 2
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 1
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 2
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 7
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 8
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 11
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 13
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 14
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 16
Mandaty karne - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 100 ust. 1 pkt 17