Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba i wartość czynnych wierzytelności (wg wartości nominalnej) przyjętych do obsługi przez Państwa firmę w dniu 31 grudnia danego roku


Brak rozwinięcia wymiarów