Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba i wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych w ciągu danego roku


Brak rozwinięcia wymiarów