Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura obsługiwanych wierzytelności w danym roku według wierzycieli pierwotnych


Brak rozwinięcia wymiarów