Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Źródła finansowania nabytych wierzytelności w ciągu danego roku
Pozycja grupowania:
Źródła finansowania nabytych wierzytelności
Jednostka
miary
Pożyczka
Środki własne/Kapitał własny
Obligacje korporacyjne
Kredyt bankowy
Ogółem