Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Funkcjonariusze i pracownicyzatrudnieni w dniu 31 grudnia …… roku


Brak rozwinięcia wymiarów