Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego w … roku (funkcjonariusze i pracownicy)


Brak rozwinięcia wymiarów