Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj jednostki wytwórczej
Pozycja grupowania:
OZE i CHP (bez el: szcz-pompowych i z czł. pompowym)
Pozycja grupowania:
Typ instalacji OZE i CHP
Jednostka
miary
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjiInstalacje odnawialnego źródła energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wodne - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na gaz wysypiskowy - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na osady ściekowe
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na osady ściekowe - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii elektrownie biogazowe na osady ściekowe
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na osady ściekowe - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie biogazowe na osady ściekowe - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz rolniczy
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz rolniczy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz rolniczy - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz pozostały
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz rolniczy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz pozostały - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz pozostały - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biogaz pozostały - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wiatrowe
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wiatrowe - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wiatrowe - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wiatrowe - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wiatrowe już działające, których moc zainstalowana została zwiększona i osiągnęła lub przekroczyła 10 MW
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę leśną
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę leśną - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę leśną - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę leśną - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę odpadową
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę rolniczą (w tym uprawy energetyczne) - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę odpadową - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę odpadową - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na biomasę odpadową - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na inne rodzaje biomasy
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na inne rodzaje biomasy - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na inne rodzaje biomasy - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie na inne rodzaje biomasy
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - prosumenci zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, inne niż prosument (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracjielektrownie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia