Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc zainstalowana elektryczna
Pozycja grupowania:
Przyczyny zmiany mocy
Jednostka
miary
Zmiany organizacyjne
Modernizacja
Likwidacja (np. likwidacja turbozespołu)
Korekta (dotyczy mocy osiągalnej i może być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.)
Inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia)