Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeżeli tak, to należy podać z jakim systemem, np. piecem olejowym
Pozycja grupowania:
system ogrzewania wody
Jednostka
miary
System ogrzewania wody