Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc zainstalowana elektryczna
Pozycja grupowania:
Wg turbozespołu
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8