Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozchód energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Kierunki rozchodu
Jednostka
miary
Ogółem
Zużycie własne na produkcję energii elektrycznej
Zużycie własne na produkcję ciepła
Pozostałe zużycie (z własnej produkcji) w elektrociepłowni i w przedsiębiorstwie przemysłowym*
Oddanie do sieci OSP lub OSD
Oddanie bezpośrednio odbiorcom końcowym
Oddanie innym odbiorcom