Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obrót energią elektryczną
Pozycja grupowania:
Kierunki zakupu i sprzedaży (en. przemysłowa)
Jednostka
miary
Sprzedaż energii elektrycznej
Sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw obrotu
Sprzedaż energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego
Sprzedaż energii elektrycznej - odbiorcy końcowi posiadający umowy sprzedaży - WN
Sprzedaż energii elektrycznej - odbiorcy końcowi posiadający umowy sprzedaży - SN
Sprzedaż energii elektrycznej - odbiorcy końcowi posiadający umowy sprzedaży - nN
Sprzedaż energii elektrycznej na rynku bilansującym
Sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie towarowej
Sprzedaż energii elektrycznej za granicę
Zakup energii elektrycznej
Zakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu
Zakup energii elektrycznej na rynku bilansującym
Zakup energii elektrycznej na giełdzie towarowej
Zakup energii elektrycznej od innych wytwórców
Zakup energii elektrycznej z zagranicy