Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie na wsad
Pozycja grupowania:
Rodzaj urządzeń wytwórczych
Pozycja grupowania:
Rodzaj paliwa
Jednostka
miary
Kotły energetyczneRazem energia chemiczna
Kotły energetyczneRazem energia na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
Kotły energetyczneRazem energia na produkcję ciepła
Kotły energetycznewęgiel kamienny energetyczny
Kotły energetycznewęgiel brunatny (lignit)
Kotły energetyczneoleje opałowe lekkie
Kotły energetyczneolej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (<= 1 %) (ciężki olej opałowy)
Kotły energetyczneolej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy)
Kotły energetyczneoleje napędowe do silników (Diesla)
Kotły energetyczneoleje napędowe do innych celów, pozostałe (paliwo żeglugowe)
Kotły energetycznegaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
Kotły energetycznegaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
Kotły energetycznegaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, z odmetanowania pokładów węgla (kopalń)
Kotły energetycznegaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (np. towarzyszący ropie naftowej)
Kotły energetycznegaz koksowniczy
Kotły energetycznegaz wielkopiecowy
Kotły energetycznegaz skroplony (LPG) – propan i butan skroplone
Kotły energetycznepaliwa odpadowe gazowe wytwarzane metodami przemysłowymi, inne niż gazy z ropy naftowej
Kotły energetycznebiogaz ze składowisk odpadów
Kotły energetycznebiogaz z oczyszczalni ścieków
Kotły energetycznebiogaz rolniczy
Kotły energetycznebiogaz z procesów termicznych
Kotły energetycznebiogaz pozostały
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: biomasa leśna
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: uprawy energetyczne
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: odpady z rolnictwa
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: odpady zwierzęce
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: pozostałe paliwa stałe z biomasy
Kotły energetycznebiopaliwa stałe: ług powarzelny
Kotły energetycznepozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe
Kotły energetycznenieorganiczne stałe odpady komunalne
Kotły energetycznebiopaliwa ciekłe (biopłyny) do celów energetycznych
Kotły energetyczneciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz)
Kotły energetyczneciepło w parze i gorącej wodzie (z zewnątrz) z biomasy i biogazu
Kotły energetyczneinne paliwa
Kotły energetyczneciepło w parze i gorącej wodzie z turbin gazowych i silników wewnętrznego spalania
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaRazem energia chemiczna
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaRazem energia na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaRazem energia na produkcję ciepła
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniawęgiel kamienny energetyczny
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniawęgiel brunatny (lignit)
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaoleje opałowe lekkie
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaolej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (<= 1 %) (ciężki olej opałowy)
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaolej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy)
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaoleje napędowe do silników (Diesla)
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniaoleje napędowe do innych celów, pozostałe (paliwo żeglugowe)
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniagaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniagaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalaniagaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, z odmetanowania pokładów węgla (kopalń)
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia