Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skuteczność urządzeń odpylających
Pozycja grupowania:
Rodzaj urządzeń odpylających
Jednostka
miary
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
MC
C
FT
In