Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydajność znamionowa - stan przed zmianą
Pozycja grupowania:
Kotły energetyczne
Jednostka
miary
Kotły energetyczne