Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
Dziewczynki
Pozycja grupowania:
dzieci niepełnosprawne
Jednostka
miary
OgółemNiepełnosprawni prawnie
KobietyNiepełnosprawni prawnie