Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
Dziewczynki
Pozycja grupowania:
wiek
Jednostka
miary
Ogółem0 lat
Ogółem1 rok
Ogółem2 lata
Ogółem3 lata
Ogółem4 lata i więcej
Kobiety0 lat
Kobiety1 rok
Kobiety2 lata
Kobiety3 lata
Kobiety4 lata i więcej