Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (a nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu


Brak rozwinięcia wymiarów