Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Całkowita produkcja ciepła użytkowego Qu
Pozycja grupowania:
Nr jednostki kogeneracji
Jednostka
miary
Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13