Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji Qbek
Pozycja grupowania:
Nr jednostki kogeneracji
Jednostka
miary
Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13