Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oszczędność energii pierwotnej (PES)
Pozycja grupowania:
Nr jednostki kogeneracji
Jednostka
miary
Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13