Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o mocy poniżej 1MW
Pozycja grupowania:
Nr jednostki kogeneracji
Jednostka
miary
Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13