Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji Quq
Pozycja grupowania:
Nr jednostki kogeneracji
Pozycja grupowania:
Kierunki przeznaczenia ciepła użytkowego z kogeneracji
Jednostka
miary
RazemOgółem
RazemOgrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
RazemPrzemysłowe procesy technologiczne
RazemProdukcja rolna i zwierzęca
RazemWtórne wytwarzania chłodu
1Ogółem
1Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
1Przemysłowe procesy technologiczne
1Produkcja rolna i zwierzęca
1Wtórne wytwarzania chłodu
2Ogółem
2Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
2Przemysłowe procesy technologiczne
2Produkcja rolna i zwierzęca
2Wtórne wytwarzania chłodu
3Ogółem
3Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
3Przemysłowe procesy technologiczne
3Produkcja rolna i zwierzęca
3Wtórne wytwarzania chłodu
4Ogółem
4Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
4Przemysłowe procesy technologiczne
4Produkcja rolna i zwierzęca
4Wtórne wytwarzania chłodu
5Ogółem
5Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
5Przemysłowe procesy technologiczne
5Produkcja rolna i zwierzęca
5Wtórne wytwarzania chłodu
6Ogółem
6Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
6Przemysłowe procesy technologiczne
6Produkcja rolna i zwierzęca
6Wtórne wytwarzania chłodu
7Ogółem
7Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
7Przemysłowe procesy technologiczne
7Produkcja rolna i zwierzęca
7Wtórne wytwarzania chłodu
8Ogółem
8Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
8Przemysłowe procesy technologiczne
8Produkcja rolna i zwierzęca
8Wtórne wytwarzania chłodu
9Ogółem
9Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody
9Przemysłowe procesy technologiczne
9Produkcja rolna i zwierzęca
9Wtórne wytwarzania chłodu
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia