Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość początkowa linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaje napięć linii elektroenergetycznych
Jednostka
miary
Ogółem wszystkie napięcia
750 kV
400 kV
220 kV
110 kV
40 kV i 60 kV
30 kV - miasto
30 kV - wieś
20 kV - miasto
20 kV - wieś
15 kV - miasto
15 kV - wieś
1kV - 10 kV - miasto
1kV - 10 kV - wieś
Razem średnie napięcie
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - miasto
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - miasto - izolacja pełna/izolacja papierowo-olejowa
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - miasto - izolacja niepełna/polietylen niesieciowany
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - miasto - przewody nieizolowane/polietylen sieciowany
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - wieś
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - wieś -izolacja pełna/izolacja papierowo-olejowa
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - wieś - izolacja niepełna/polietylen niesieciowany
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - wieś - przewody nieizolowane/polietylen sieciowany
Razem niskie napięcie bez przyłączy - miasto
Razem niskie napięcie bez przyłączy - miasto - izolowane/izolacja poliwinitowa
Razem niskie napięcie bez przyłączy - wieś
Razem niskie napięcie bez przyłączy - wieś - izolowane/izolacja poliwinitowa