Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii napowietrznych nN
Pozycja grupowania:
Przekroje przewodów linii napowietrznych nN
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemMiasta
OgółemWieś
o przekroju nie większym niż 25 mm 2Ogółem
o przekroju nie większym niż 25 mm 2Miasta
o przekroju nie większym niż 25 mm 2Wieś
o przekroju 35 mm2Ogółem
o przekroju 35 mm2Miasta
o przekroju 35 mm2Wieś
o przekroju 50 mm2Ogółem
o przekroju 50 mm2Miasta
o przekroju 50 mm2Wieś
o przekroju 70 mm2Ogółem
o przekroju 70 mm2Miasta
o przekroju 70 mm2Wieś
o przekroju powyżej 70 mm2Ogółem
o przekroju powyżej 70 mm2Miasta
o przekroju powyżej 70 mm2Wieś