Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii napowietrznych SN (1 kV - 30 kV)
Pozycja grupowania:
Przekroje przewodów linii napowietrznych SN
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemMiasta
OgółemWieś
o przekroju nie większym niż do 35 mm2Ogółem
o przekroju nie większym niż do 35 mm2Miasta
o przekroju nie większym niż do 35 mm2Wieś
o przekroju 50 mm2Ogółem
o przekroju 50 mm2Miasta
o przekroju 50 mm2Wieś
o przekroju 70 mm2Ogółem
o przekroju 70 mm2Miasta
o przekroju 70 mm2Wieś
o przekroju 95 mm2Ogółem
o przekroju 95 mm2Miasta
o przekroju 95 mm2Wieś
o przekroju 120 mm2 i więcejOgółem
o przekroju 120 mm2 i więcejMiasta
o przekroju 120 mm2 i więcejWieś