Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość przyłączy
Pozycja grupowania:
Rodzaj przyłączeń
Pozycja grupowania:
Miasto, wieś
Jednostka
miary
RazemMiasta
RazemWieś
KabloweMiasta
KabloweWieś
NapowietrzneMiasta
NapowietrzneWieś
Napowietrzne - izolowaneMiasta
Napowietrzne - izolowaneWieś