Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba wydłużeń terminu realizacji przyłączenia wytwórców do sieci
Pozycja grupowania:
Miasto, wieś
Jednostka
miary
Miasta
Wieś