Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łączniki zdalnie sterowane
Pozycja grupowania:
Łączniki zdalnego sterowania
Pozycja grupowania:
Napięcie (WN, SN, nN)
Jednostka
miary
Łączniki/stacjeWN
Łączniki/stacjeSN
Łączniki/stacjenN
Łączniki/stacje przystosowane do automatycznych przełączeńWN
Łączniki/stacje przystosowane do automatycznych przełączeńSN
Łączniki/stacje przystosowane do automatycznych przełączeńnN