Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
Pozycja grupowania:
Rodzaje sieci i transformatorów
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
linie napowietrzneOgółem
linie napowietrzneMiasta
linie napowietrzneWieś
linie kabloweOgółem
linie kabloweMiasta
linie kabloweWieś
transformatory SN/nNOgółem
transformatory SN/nNMiasta
transformatory SN/nNWieś