Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wskaźnik uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
Pozycja grupowania:
Rodzaje sieci i transformatorów (wskaźnik)
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
na 100 km linii napowietrznychOgółem
na 100 km linii napowietrznychMiasta
na 100 km linii napowietrznychWieś
na 100 km linii kablowychOgółem
na 100 km linii kablowychMiasta
na 100 km linii kablowychWieś
na 100 transformatorów SN/nNOgółem
na 100 transformatorów SN/nNMiasta
na 100 transformatorów SN/nNWieś