Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    ENS
Pozycja grupowania:
Napięcie (ENS, AIT)
Jednostka
miary
750 kV
400 kV
220 kV
110 kV