Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba uszkodzeń elementów sieci
Pozycja grupowania:
Elementy sieci SN i nN
Pozycja grupowania:
Napięcie, urządzenia, charakter miejscowości
Jednostka
miary
PrzewodyLinie napowietrzne SN
PrzewodyLinie napowietrzne SN - miasto
PrzewodyLinie napowietrzne SN - wieś
PrzewodyLinie kablowe SN
PrzewodyLinie kablowe SN - miasto
PrzewodyLinie kablowe SN - wieś
PrzewodyStacje SN / nN
PrzewodyStacje SN / nN - miasto
PrzewodyStacje SN / nN - wieś
PrzewodyLinie napowietrzne nN
PrzewodyLinie napowietrzne nN - miasto
PrzewodyLinie napowietrzne nN - wieś
PrzewodyLinie kablowe nN
PrzewodyLinie kablowe nN - miasto
PrzewodyLinie kablowe nN - wieś
PrzewodyRozdzielnice nN
PrzewodyRozdzielnice nN - miasto
PrzewodyRozdzielnice nN - wieś
SłupyLinie napowietrzne SN
SłupyLinie napowietrzne SN - miasto
SłupyLinie napowietrzne SN - wieś
SłupyLinie kablowe SN
SłupyLinie kablowe SN - miasto
SłupyLinie kablowe SN - wieś
SłupyStacje SN / nN
SłupyStacje SN / nN - miasto
SłupyStacje SN / nN - wieś
SłupyLinie napowietrzne nN
SłupyLinie napowietrzne nN - miasto
SłupyLinie napowietrzne nN - wieś
SłupyLinie kablowe nN
SłupyLinie kablowe nN - miasto
SłupyLinie kablowe nN - wieś
SłupyRozdzielnice nN
SłupyRozdzielnice nN - miasto
SłupyRozdzielnice nN - wieś
IzolatoryLinie napowietrzne SN
IzolatoryLinie napowietrzne SN - miasto
IzolatoryLinie napowietrzne SN - wieś
IzolatoryLinie kablowe SN
IzolatoryLinie kablowe SN - miasto
IzolatoryLinie kablowe SN - wieś
IzolatoryStacje SN / nN
IzolatoryStacje SN / nN - miasto
IzolatoryStacje SN / nN - wieś
IzolatoryLinie napowietrzne nN
IzolatoryLinie napowietrzne nN - miasto
IzolatoryLinie napowietrzne nN - wieś
IzolatoryLinie kablowe nN
IzolatoryLinie kablowe nN - miasto
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
   
7
Nastepna
Ostatnia