Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Rodzaj umów
Pozycja grupowania:
Napięcie (WN, SN, nN)
Jednostka
miary
Umowy według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneWN
Umowy według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneSN
Umowy według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycznenN
Umowy według art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneWN
Umowy według art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneSN
Umowy według art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycznenN
Umowy według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneWN
Umowy według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneSN
Umowy według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycznenN