Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci


Brak rozwinięcia wymiarów