Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu


Brak rozwinięcia wymiarów