Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel zaangażowany w działalność B+R
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
Ogółem
magisterskie, lekarskie lub równorzędne
licencjackie, inżynierskie, dyplomowe ekonomiczne lub równorzędne
kolegium nauczycielskie, kolegium nauczania języków obcych lub dla pracowników służb społecznych
doktora
doktora habilitowanego
profesora
z wykształceniem pozostałym