Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
Jednostka
miary
poszukujący pracypodjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dni
bezrobotnipodjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dni
Ogółempodjęły pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie specjalnym i wykonywały ją co najmniej 30 dni