Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia osobowe
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Zawód
Jednostka
miary
z pozostałym wykształceniem wyższymPracownicy naukowo-badawczy
OgółemPracownicy naukowo-badawczy
doktoraPracownicy naukowo-badawczy
z wykształceniem pozostałymPracownicy naukowo-badawczy
doktora habilitowanegoPracownicy naukowo-badawczy
profesoraPracownicy naukowo-badawczy