Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działania aktywizacyjne
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego