Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Umowy z agencjami zatrudnienia
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego