Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, poszukujący pracy
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoposzukujący pracy
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegobezrobotni
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoOgółem