Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów regionalnych
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego