Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Pozycja grupowania:
Profile pomocy
Pozycja grupowania:
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2kobiety
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2do 30 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2w tym do 25 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2powyżej 50 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2długotrwale bezrobotni
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 2niepełnosprawni
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3kobiety
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3do 30 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3w tym do 25 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3powyżej 50 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3długotrwale bezrobotni
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczegoProfil 3niepełnosprawni