Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Programy regionalne
Pozycja grupowania:
Rozpoczęte i zakończone
Jednostka
miary
Rozpoczęte
Zakończone