Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Rozpoczęte i zakończone
Pozycja grupowania:
Bezrobotni, poszukujący pracy
Jednostka
miary
Rozpoczęteposzukujący pracy
Rozpoczętebezrobotni
RozpoczęteOgółem
Zakończoneposzukujący pracy
Zakończonebezrobotni
ZakończoneOgółem