Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działania aktywizacyjne
Pozycja grupowania:
Realizowane
Jednostka
miary
Realizowane w końcu okresu sprawozdawczego